Odpowiedź DFST MF na pytania KR RIO w sprawie wypełniania niektórych wierszy WPF na lata 2012-...
Data Wednesday, 07 December - 14:27:55
Temat: Pisma i interpretacje


W związku z wprowadzeniem zmian w zalecanym do stosowania wzorze tabeli wieloletniej prognozy finansowej Przewodniczący KR RIO skierował do Dep. Finansów Samorządu Terytorialnego w 28 października 2011 r. zapytanie z prośbą o uszczegółowienie wytycznych, którymi mają się kierować jednostki samorządu terytorialnego przy wypełnianiu nowych wierszy, w szczególności dotyczących wykazywania:
  1. w dochodach bieżących i majątkowych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.
  2. przejętych przez JST zobowiązań, w tym od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy zakres zadanych pytań:

1. W jaki sposób należy prognozować środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wierszach obejmujących bieżące i majątkowe dochody oraz wydatki:
1.1. W jakim horyzoncie czasu mają być przedkładane prognozy w tym zakresie?
1.2. Jakiego rodzaju środki mają tu być uwzględnione?
1.3. Czy kwoty w tych wierszach mają zawierać:
a) wyłącznie dochody i wydatki wynikające z zawartych już umów?
b) także środki ze złożonych, ale jeszcze nie rozpatrzonych wniosków?
c) innego rodzaju prognozę?
1.4. Czy kwoty podawane w tych wierszach „na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2” mają zawierać także limity wydatków na przedsięwzięcia współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) czy też nie?

2. Opis wiersza „Wartość przejętych zobowiązań” wskazuje, że będzie on wypełniany sporadycznie dla jednego może dwóch lat prognozy. Jednakże istnieje potrzeba dookreślenia, czy kwoty tych przejętych zobowiązań mają się mieścić w wierszu „Kwota długu” czy też mają być pokazywane czysto informacyjnie?


Odpowiedź na powyższe pytania znajdziecie Państwo w załączonym pliku.

Pobierz plik z odpowiedzią MF ... >>>

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
https://archiwum.rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
https://archiwum.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1392