25 lat regionalnych izb obrachunkowych
Data Monday, 05 November - 08:38:30
Temat: KR RIO


W dniu 18 września 2018 r. Regionalne Izby Obrachunkowe świętowały swoje ćwierćwiecze. Uroczystość z tej okazji odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu. W uroczystości wzięli udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Paweł Szefernaker, parlamentarzyści, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Pan Krzysztof Kwatkowski, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Pani Małgorzata Rakowska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Pani Barbara Loba, w imieniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Tomasza Robaczyńskiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Pan Mirosław Stańczyk, przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego – Dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów Pan Mirosław Błażej, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Pani Sylwia Ługowska-Bulak.

Historię 25 lat funkcjonowania RIO oraz ich osiągnięcia przybliżyła w wystąpieniu okolicznościowym przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Pani Grażyna Wróblewska.

Podczas uroczystości głos zabrał m.in. Pan Minister Paweł Szefernaker, który podkreślił, że Regionalne Izby Obrachunkowe utworzone zostały jako organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych oraz prowadzące działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych. Nie są one elementem systemu organizacyjnego samorządu, lecz specjalnie powołaną instytucją państwową, sprawującą kontrolę zewnętrzną w stosunku do organów i jednostek samorządu terytorialnego. Stwierdził także, że 25-letni okres funkcjonowania Izb potwierdził w praktyce ich ważna rolę, na którą wpłynęła „niezaprzeczalna ewolucja systemu finansów samorządowych, jak również wzrost zadań i roli samorządu terytorialnego w życiu publicznym”. Dodał, że znaczenie izb obrachunkowych zostało dostrzeżone także dzięki ogromowi pracy wykonanej przez ich pracowników.

Do uczestników uroczystości i organizatorów listy skierowali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Tomasz Robaczyński, Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów Pani Zdzisława Wasążnik, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Pani Małgorzata Rakowska, Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji SKO Pani Krystyna Sieniawska, kilku wojewodów oraz prof. dr hab. Teresa Lubińska.

W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dla pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych. Odznaczenia wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Dera.

Listy gratulacyjne:
1. List od Prezydenta RP
2. List od Marszałka Sejmu RP
3. List od Marszałka Senatu RP
4. List od Podsekretarza Stanu MF
5. List od Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w MF
6. List od Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
7. List od Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
8. List od Wojewody Lubelskiego
9. List od Wojewody Śląskiego
10. List od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
11. List od prof. T. LubińskiejTen artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
https://archiwum.rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
https://archiwum.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1414