Monografia: Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003
Data Monday, 30 June - 10:08:07
Temat: Varia
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych podejmując decyzję o wydaniu monografii o regionalnych izbach obrachunkowych w Polsce uznała, że dziesięcioletnia działalność izb zasługuje na możliwie szerokie zaprezentowanie. Regionalne izby obrachunkowe stały się drugim, obok Najwyższej Izby Kontroli, państwowym organem kontroli o tak szeroko zakrojonych kompetencjach przedmiotowych i podmiotowych. Są także organami nadzoru, wypełniającymi swoje zadania ustawowe wobec około trzech tysięcy jednostek samorządu terytorialnego, wielu tysięcy samorządowych jednostek organizacyjnych, związków komunalnych oraz innych podmiotów korzystających z dotacji samorządowych. Znaczenie regionalnych izb obrachunkowych zostało dostrzeżone przez Zgromadzenie Konstytucyjne i - w efekcie - od 1997r. znajdują się one wśród tzw. organów konstytucyjnych państwa.
Spis rozdziałów


 1. [ Bogdan Cybulski ] GENEZA USTAWY O REGIONALNYCH IZBACH OBRACHUNKOWYCH
 2. [ Zbigniew K. Wójcik ] USTAWA O REGIONALNYCH IZBACH OBRACHUNKOWYCH
 3. [ Ryszard P. Krawczyk ] REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE - POZYCJA KONSTYTUCYJNA I JEJ UWARUNKOWANIA USTAWOWE
 4. [ Mirosław Stec ] POWSTANIE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH
 5. [ Stanisław Srocki ] KOMPETENCJE NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBACHUNKOWYCH
 6. [ Janusz Gałkiewicz ] DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH
 7. [ Marek Poniatowski ] DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH
 8. [ Teresa Juszczyńska ] DZIAŁALNOŚĆ OPINIODAWCZA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH
 9. [ Janusz Kot ] DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I INFORMACYJNA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH
 10. [ Barbara Loba ] KOMISJE ORZEKAJĄCE W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZY REGIONALNYCH IZBACH OBRACHUNKOWYCH
 11. [ Tadeusz Dobek ] KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
https://archiwum.rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
https://archiwum.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=316