Wystąpienie Prezesa RIO we Wrocławiu - VI Dolnośląskie Forum Samorządowe
Data Friday, 25 March - 09:35:24
Temat: Varia


Wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
(Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych),
dr Bogdan Cybulski

Korzystając z obecności na VI Dolnośląskim Forum Samorządowym w Kudowie Zdroju Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pan Prezes przedstawił dwa zagadnienia:
  • miejsce RIO w systemie pozyskiwania i kontrolowania środków finansowych z Unii Europejskiej
  • finansowanie programów związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych ze środków publicznych.

Przedstawił także najnowszą informację o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego regionu Dolny Śląsk w latach 2001-2005.

Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
https://archiwum.rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
https://archiwum.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=858