Krajowa Rada
Regionalnych Izb Obrachunkowych

Kredyty i pożyczki
zaciągane na sfinansowanie skutków
znowelizowanej Karty Nauczyciela

(zaciągnięte w 2000 roku i zaciągane w 2001 roku)

Wrocław, marzec 2001

Wstęp

  1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2000 r. na sfinansowanie skutków znowelizowanej Karty Nauczyciela

  1. Kredyty i pożyczki zaciągane  i planowane do zaciągnięcia w 2001 r. na sfinansowanie skutków znowelizowanej Karty Nauczyciela

Inne ustalenia

Tabele - plik zip (wielkość: 240,878 kb)