Prawidłowość udzielania i rozliczania przez j.s.t. dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Data Monday, 26 May - 08:39:23
Temat: Wyniki kontroli NIK


Na stronach Najwyższej Izby Kontroli ukazała się informacja o wynikach kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Pełny tekst opracowania dostępny jest tutaj

Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
https://archiwum.rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
https://archiwum.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1354