Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 180 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123797055
 

 
  Kontrola gospodarowania przez starostów nieruchomościami Skarbu Państwa
Wysłany dnia 18 Maj, 2007 - 15:29 przez TomaszK Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W październiku 2004r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 2001 - 2004 (I kwartał)" (Nr ewid. 166/2004).

W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.


Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła, w okresie od 15 kwietnia 2004 r. do 31 lipca 2004 r., kontrolę gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 2001 – 2004 (I kwartał).

Kontrolą objęto Urząd Miasta w Kielcach i starostwa powiatowe w Jędrzejowie, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach.

Celem kontroli było dokonanie oceny gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie:
- prowadzenia ewidencji nieruchomości,
- określania należności,
- sporządzania planów dochodów oraz sprawozdań z wykonania dochodów,
- windykacji zaległych należności,
- przekazywania wojewodzie dochodów uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie i sprzedaż nieruchomości,
- wykorzystania dotacji na finansowanie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Izba negatywnie oceniła działalność starostów (określenie to w tej informacji odnosi się również do Prezydenta Kielc) w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż żaden ze starostów nie był w stanie przedstawić wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, w stosunku do których, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, starostowie są reprezentantami Skarbu Państwa.
Badanie dokumentacji 576 działek, wybranych losowo z grupy 26.064 działek Skarbu Państwa którymi gospodarowali starostowie na dzień 31 marca 2004 r., wykazało, iż działki te były we wszystkich powiatach ewidencjonowane nierzetelnie i nielegalnie. Dokumentacja ponad 40 % działek zawierała bowiem braki, albo nieprawidłowe lub nieaktualne dane.

Spośród 26.064 działek, ponad 30 % nie posiadało uregulowanego stanu prawnego.
Tylko ok. 24 % działek zostało udostępnionych do odpłatnego korzystania. Najniższe wskaźniki udostępnienia wystąpiły w powiatach: starachowickim (13,2 %), skarżyskim (19,1 %) oraz jędrzejowskim (21,8 %).
Jedynie 502 działkom (ok. 9 %) udostępnionym przez skontrolowanych starostów w formie użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, zaktualizowano w okresie objętym kontrolą roczne stawki opłat. Spośród 576 działek objętych analizą, wartość 21 % z nich określona została przed 1998 r., a 8,5 % - przed 2001 r. Wskazuje to na naruszenie zasady gospodarnego działania, tym bardziej, że wprowadzone nowe stawki opłat znacznie zwiększały dochody budżetowe. Opłaty, na przykład, od wieczystych użytkowników wzrosły średnio od 80 do 160 %.

W Urzędzie Miasta w Kielcach stwierdzono występowanie znacznych rozpiętości w wysokościach stosowanych stawek opłat, w ramach tych samych obrębów. W okolicy ul. Zagnańskiej i Witosa rozpiętość wartości 1 m2 gruntu wynosiła od 13,80 zł do 56,92 zł. (Stawki opłat dla 95,6 % badanych w tym obrębie działek ustalono przed 2001 r.) W Dyminach rozpiętość wartości 1 m2 gruntu wynosiła od 9,55 zł do 23,00 zł. (Stawki opłat dla 93,4 % badanych w tym obrębie działek zostały ustalone przed 2001 r.)

Negatywnie oceniono fakt niewykonania we wszystkich kontrolowanych jednostkach należnych dochodów z tytułu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa. Na koniec 2003 r. najniższe dochody, w stosunku do należnych, osiągnięto w starostwach w Skarżysku-Kamiennej (mniejsze wykonanie dochodów o 31,9 %), Jędrzejowie (o 30,7 %) i Ostrowcu Świętokrzyskim (o 29,9%).
W Urzędzie Miasta Kielce oraz starostwach powiatowych w Jędrzejowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Skarżysku-Kamniennej nie przestrzegano obowiązujących terminów przekazywania pobranych dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 62 przypadkach, pobrane dochody w kwocie ok. 2,5 mln zł przekazano z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 35 dni.
Podejmowane w starostwach powiatowych w Jędrzejowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach i w Urzędzie Miasta Kielce działania zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, nie zawsze były terminowe, skuteczne, legalne i gospodarne. Działania te podejmowano ze znacznym opóźnieniem (w 482 przypadkach powyżej 30 dni od upływu terminu zapłaty i w 22 – powyżej 360 dni), wysyłano kilkukrotnie bezskuteczne wezwania do zapłaty, zamiast kierowania spraw na drogę postępowania sądowego, nienaliczano i nieegzekwowano odsetek za zwłokę w przypadkach niewątpliwych opóźnień w płatnościach. Największy wzrost zaległości wystąpił w Urzędzie Miasta Kielce (241 %) i Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim (199%).

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące aktualizacji stawek opłat rocznych za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa, naliczania i poboru wierzytelności, umarzania i naliczania odsetek, wskazują – zdaniem NIK – na możliwość istnienia lub powstania mechanizmów korupcjogennych.

Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź