Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 413 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 155001644
 

 
  Kontrola realizacji Ramowych Programów Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
Wysłany dnia 18 Maj, 2007 - 15:47 przez TomaszK Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W kwietniu 2005r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli realizacji Ramowych Programów Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej" (Nr ewid. 21/2005).Kontrolą objęto Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz uczestniczące w 5 i 6 Ramowym Programie Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, w latach 2000-2004, 24 jednostki badawczo-rozwojowe, 5 urzędów marszałkowskich oraz 3 inne podmioty.

Celem kontroli było ocena korzyści uzyskanych z udziału polskich jednostek naukowych w 5 i 6 Programie Ramowym, z uwzględnieniem wydatkowanych na ten cel środków publicznych, a także ocena działań organizacyjno- informacyjnych ze strony Ministra Nauki i Informatyzacji - wspomagających przygotowanie polskich jednostek do uczestnictwa w Programach.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia udział polskich jednostek w realizacji projektów objętych Ramowymi Programami, ponieważ uzyskały one niewielkie korzyści z udziału w tych Programach. W badanym okresie ze środków publicznych wydatkowano na ten cel łącznie 1.211,6 mln zł, w tym 433,9 mln zł ze środków Phare, podczas gdy dofinansowanie z Komisji Europejskiej przekazane polskim jednostkom na realizację projektów przyjętych przez Komisję Europejską wyniosło 222,3 mln zł, tj. 18,4% środków zaangażowanych przez Polskę.

Polskie jednostki badawcze i rozwojowe nie potrafiły skorzystać z dofinansowania prac badawczych z Komisji Europejskiej w ramach przedmiotowych Programów Ramowych. Komisja Europejska zakwalifikowała do finansowania jedynie 23,2% wniosków złożonych przez polskie jednostki w ramach 5 Programu Ramowego (realizowanego w latach 1998-2002) oraz tylko 11,7% wniosków złożonych w ramach 6 Programu Ramowego (realizowanego w latach2003-2006).

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również inne nieprawidłowości związane z realizacją Ramowych Programów, polegające na:

1) nieokreśleniu, przez Ministra Nauki i Informatyzacji, kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków na dofinansowanie udziału polskich jednostek w Ramowych Programach,

2) nieprzestrzeganiu, przez jednostki realizujące projekty w ramach Ramowych Programów, postanowień kontraktów zawartych z Komisją Europejską,

3) wykazywaniu w raportach z realizacji projektów, kierowanych do Komisji Europejskiej i Komitetu Badań Naukowych, kosztów w wielkościach innych niż wynikające z ewidencji księgowej.

Zdaniem NIK, Minister Nauki i Informatyzacji nie prowadził, w skontrolowanym zakresie, właściwej polityki naukowej i innowacyjnej, która umożliwiłaby uzyskanie większych korzyści z udziału polskich jednostek w Ramowych Programach. Minister Nauki i Informatyzacji nie zapewnił również skutecznego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem przez jednostki badawcze i rozwojowe, biorące udział w 5 i 6 Programie Ramowym, przyznanych środków publicznych.

W ocenie NIK, Minister Nauki i Informatyzacji powinien realizować założenia polityki naukowej państwa, przyjęte przez Radę Ministrów.
Najwyższa Izba Kontroli uważa za wskazane podjęcie przez Ministra Nauki i Informatyzacji następujących działań:

1. Określić, stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na dofinansowanie udziału polskich jednostek w badaniach i pracach rozwojowych objętych Programami Ramowymi UE.

2. Przyznawać środki budżetowe tym projektom, spośród przyjętych do finansowania przez Komisję Europejską, które spełniają jednocześnie kryteria określone w ustawie o zasadach finansowania nauki.

3. Zaniechać dofinansowywania części kosztów związanych z przygotowaniem przez jednostki wniosków o realizację projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych, kosztów współpracy z partnerami zagranicznymi oraz dofinansowywania kosztów ponownego przygotowania wniosków do Komisji Europejskiej.

4. Dokonać analizy dotychczasowej działalności punktów kontaktowych i rozważyć celowość zmniejszenia ich liczby, zwłaszcza wykazujących niewielką aktywność branżowych punktów kontaktowych.

5. Określić status punktów kontaktowych oraz zasady ich finansowania zapewniające efektywne funkcjonowanie w dłuższych okresach np. w okresie trwania jednego Programu Ramowego.

6. Zapewnić skuteczny nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków publicznych przekazanych na dofinansowanie uczestnictwa polskich jednostek w badaniach i pracach rozwojowych realizowanych w ramach Programów Ramowych UE.

Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź