Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 414 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 155003924
 

 
  Informacja o budżetach JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 uofp
Wysłany dnia 05 Mar, 2010 - 16:08 przez Adam Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Varia Szanowni Państwo,
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawia opracowanie pt. "Wstępna informacja o wykonaniu budżetów JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych".


Wstępna informacja o wykonaniu budżetów JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza m.in. dwie ważne regulacje wpływające w istotny sposób na konstruowanie budżetów JST oraz na limity określające możliwości zaciągania zobowiązań. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2011 r. JST nie będą mogły uchwalić budżetu, w którym bieżące wydatki budżetowe nie znajdą pokrycia w dochodach bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Odmiennie niż w poprzedniej ustawie o finansach publicznych, w której zdefiniowano dwa progi zadłużenia obowiązujące każdą JST (art. 169 i art. 170) zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych od 2014 r. próg zadłużenia dla każdej z JST od 2014 r. będzie liczony odrębnie.

W związku z nowymi regulacjami podjęto próbę obliczenia i przeanalizowania dwóch wielkości:
- nadwyżki operacyjnej obliczonej jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących
- relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące i powiększonych o dochody zesprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem obliczonych zgodnie z zasadami art. 243 ust 1 i 2

Źródłem danych do obliczeń były sprawozdania budżetowe Rb-27s i Rb-28s jednostek samorządu terytorialnego (bez związków komunalnych) za lata 2007-2008 (wykonanie) oraz za III kw 2009 r. (plan).

Niniejsza analiza została opracowana w celu oszacowania skali problemów jakie mogą pojawić się w przypadku opóźnień procesu dostosowywania metod planowania budżetowego do nowych regulacji, w szczególności opóźnień przy optymalizacji wydatków bieżących.

Pełna treść opracowania ...>>>
Załączniki:
Tabela 1. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, ktore w latach 2007-2008 oraz 3 kwartał 2009 r. nie pokrywały wydatkow bieżących dochodami bieżącymi
Tabela 2. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, ktore w 2008 r. oraz 3 kw. 2009 r. nie pokrywały wydatkow bieżących dochodami bieżącymi
Pobierz tabele nr 1 i 2 ... >>>"

Tabela 3. Wykaz JST, dla których średnia obliczona wg zasad art. 243 ust. 1 i 2 obliczona jako limit na 2010 jest mniejsza od zera
Pobierz tabele nr 3 ... >>>"

Tabela 4. Rozkład średniej arytmetycznej w wybranych przedziałach procentowych z obliczonych dla lat 2007-2009 relacji o których mowa w art. 243 ust 1 i 2 uofp według województw i szczebli JST.
Tabela 5. Rozkład średniej arytmetycznej w poszczególnych szczeblach JST oraz wojewodztwach z obliczonych dla lat 2007-2009 relacji o których mowa w art. 243 ust 1 i 2 uofp
Pobierz tabele nr 4 i 5 ... >>>"

Tabela 6. Nadwyżka operacyjna oraz dochody ze sprzedaży mienia za lata 2007-2008 oraz 3 kw. 2009 r. w poszczególnych JST
Tabela 7. Wskaźnik zadłużenia obliczony na podstawie danych za lata 2007-2008 oraz 3 kw. 2009 r. wg formuły z art. 243 ust. 1 i 2 uofp w poszczególnych JST.
Pobierz tabele nr 6 i 7 ... >>>"
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź