Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 224 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123798248
 

 
  Realizacja nadzoru administracji nad eksploatacją kruszywa naturalnego
Wysłany dnia 26 Maj, 2003 - 10:00 przez AnetaM Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W czerwcu 2002 r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli realizacji nadzoru administracji nad eksploatacją kruszywa naturalnego (Nr ewid. 15/2002)"

W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.W drugim półroczu 2001r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę realizacji nadzoru administracji publicznej nad eksploatacją kruszywa naturalnego. Celem kontroli, którą objęto łącznie 28 jednostek (6 urzędów wojewódzkich, 11 starostw powiatowych i 11 przedsiębiorców wydobywających kruszywo) było dokonanie oceny działalności wojewodów i starostów w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru nad eksploatacją złóż kopalin pospolitych w 2000r. oraz I półroczu 2001r.

W 2000r. wydobyto w Polsce 88.437 tys. ton kruszywa naturalnego, w tym 39.189 tys. ton (44,3%) na obszarze województw objętych kontrolą. Wielkość wydobycia w tych województwach wynosiła od 3.252 tys. ton w Kujawsko-Pomorskim do 9.042 tys. ton w Warmińsko – Mazurskim.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2001r. na terenie działania kontrolowanych wojewodów i starostów znajdowało się 1.616 udokumentowanych złóż kruszywa, sposród których koncesjami objętych było 755 (46,7%).Koncesje na eksploatację 162 z nich wydano w badanym okresie.

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła istotnych nieprawidłowości w wydawaniu zainteresowanym przedsiębiorcom koncesji na wydobywanie kruszywa.

Krytycznie natomiast NIK ocenia postępowanie organów administracji publicznej w zakresie sprawowania nadzoru nad procesem wydobywczym. Zarówno wojewodowie, jak i starostowie nie wywiązywali się bowiem z przypisanego im obowiązku wykonywania kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących działalności wydobywczej i ochrony środowiska lub kontrole te przeprowadzali nierzetelnie nie egzekwując wydanych przez siebie zaleceń.

Nieprawidłowości w tym zakresie ujawniono we wszystkich 6 urzędach wojewódzkich i 9 starostwach zobligowanych do przeprowadzania takich kontroli w związku z wydanymi przedsiębiorcom koncesjami na wydobywanie kopalin.

Na obszarze wszystkich województw objętych kontrolą, występowały liczne przypadki nielegalnego ( tj. bez wymaganej koncesji ) wydobywania kruszywa. Skuteczność działań wojewodów i starostów na rzecz ograniczenia tego zjawiska była niewielka, gdyż m.in nie wywiązywali się oni na ogół z obowiązku powiadamiania właściwych organów o stwierdzonych przypadkach nielegalnej eksploatacji złóż.

Niewystarczające i mało skuteczne były również podejmowane przez te organy przedsięwzięcia w zakresie windykacji opłat eksploatacyjnych i kar, w tym za nielegalne pozyskiwanie kopalin ze złóż. Powodowało to uszczuplenia w dochodach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetów gmin.

Na skutek ujawnionych w kontrolowanych jednostkach nieprawidłowości, dochody te zostały uszczuplone o 771.413 zł. Do kategorii “ inne nieprawidłowości finansowe” zakwalifikowano natomiast 170.438 zł. ( głównie odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat eksploatacyjnych ), w związku z czym ogółem efekty finansowe kontroli zamknęły się kwotą 941.850 zł.

Kwoty, wobec których NIK podjęła działania w celu ich odzyskania wynoszą ogółem 683.015 zł. z czego, w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych do 15 kwietnia 2002r. wyegzekwowano 425.901 zł. ( 62,4% ).

Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź