Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 178 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123796719
 

 
  Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego
Wysłany dnia 01 Sie, 2003 - 10:41 przez AnetaM Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W maju 2002 r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli "kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego" (Nr ewid. 22/2002)"

W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.Kontrola NIK wykazała, że w działalności kontroli wewnętrznej funkcjonującej w jednostkach samorządu terytorialnego wystąpiły poważne nieprawidłowości.

Kontrolę przeprowadził, w okresie od 1 lipca 2001 r. do 13 grudnia 2001 r., Departament Samorządu Terytorialnego (Departament Administracji Publicznej), który był jednostką koordynującą, oraz 16 Delegatur NIK. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2001 r. i przeprowadzono ją w 63 jednostkach, tj. w 46 jednostkach samorządu terytorialnego (17 starostwach powiatowych, 21 urzędach gminnych <miejskich>, 8 urzędach miast na prawach powiatu), 13 powiatowych jednostkach organizacyjnych, 3 jednostkach organizacyjnych miast na prawach powiatu i 1 gminnej jednostce organizacyjnej.

Kontrolą objęto przede wszystkim prawidłowość przeprowadzania kontroli przez komisje rewizyjne oraz przez podmioty wykonujące kontrolę wewnętrzną w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie udzielania zamówień publicznych przez te jednostki.

Kontrola wykazała, że w urzędach wystąpiły liczne przypadki nierzetelnego przeprowadzenia takich kontroli, co było spowodowane m.in. brakiem merytorycznego przygotowania członków komisji rewizyjnych oraz pracowników kontroli wewnętrznej funkcjonującej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. W wielu jednostkach prawidłowość udzielania zamówień publicznych nie była kontrolowana. Konsekwencją tego było m.in. nieujawnienie przypadków wydatkowania środków publicznych z naruszeniem obowiązujących przepisów. Inspektorzy NIK stwierdzili również, że nie było regulacji dotyczących kryteriów, jakimi podmioty wykonujące kontrolę wewnętrzną powinny kierować się przy doborze jednostek do kontroli. Taki stan rzeczy sprzyja powstawaniu sytuacji korupcyjnych. Ustalono też, że organy stanowiące (rady) jednostek samorządu terytorialnego nie były informowane o ustaleniach kontroli dokonywanych przez podmioty wykonujące kontrolę wewnętrzną. Stwierdzono również przypadki łączenia członkostwa w komisjach rewizyjnych z członkostwem w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzania postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Najważniejsze ustalenia kontroli:

1. dotyczące organizacji i funkcjonowania komisji rewizyjnych:
- w 3 jednostkach samorządu terytorialnego (na 46 skontrolowanych) członkowie komisji rewizyjnej byli również członkami zarządów jednostek samorządu terytorialnego (co naruszało przepisy art. 18a ustawy o samorządzie gminnym albo art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym);- w 5 jednostkach samorządu terytorialnego (spośród 46 objętych kontrolą) komisje rewizyjne nie przeprowadzały kontroli zarządów tych jednostek oraz obsługujących ich urzędów, a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie wykraczającym poza opiniowanie wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium zarządom,
- w 33 jednostkach samorządu terytorialnego komisje rewizyjne wykonując kontrolę naruszały obowiązujące w tych jednostkach procedury przeprowadzania czynności kontrolnych;

2. dotyczące organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej funkcjonującej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego;
- w żadnej z kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego nie było regulacji dotyczących kryteriów jakimi komórki (stanowiska) kontroli wewnętrznej oraz podmioty wykonujące kontrolę funkcjonalną miały się kierować przy doborze jednostek do kontroli,
- w 37 jednostkach samorządu terytorialnego ( na 46 skontrolowanych), organy stanowiące (rady) tych jednostek nie były informowane o ustaleniach kontroli przeprowadzonych przez podmioty wykonujące kontrolę wewnętrzną, działające w urzędach tych jednostek.

3. dotyczące kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych;
- w 7 jednostkach samorządu terytorialnego komisje rewizyjne czy też komórki kontroli wewnętrznej oraz podmioty wykonujące kontrolę funkcjonalną w urzędach jednostek samorządu terytorialnego nie kontrolowały w ogóle prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
- w 13 jednostkach samorządu terytorialnego wartość zamówień publicznych objętych kontrolą komisji rewizyjnych nie przekraczała 5% łącznej wartości zamówień publicznych udzielonych przez te jednostki, natomiast w 10 jednostkach samorządu terytorialnego wartość zamówień publicznych objętych kontrolą podmiotów wykonujących kontrolę wewnętrzną w urzędach tych jednostek nie przekraczała 5% łącznej wartości zamówień publicznych udzielonych przez te jednostki;
- nierzetelnie przeprowadzone zostały 23 kontrole spośród badanych przez NIK 68 kontroli (zrealizowanych przez komisje rewizyjne i podmioty wykonujące kontrolę wewnętrzną w urzędach jednostek samorządu terytorialnego) udzielania zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- spośród badanych przez NIK 56 zamówień publicznych nie objętych kontrolą komisji rewizyjnych czy też podmiotów wykonujących kontrolę wewnętrzną w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, aż 29 zamówień udzielono z naruszeniem obowiązujących przepisów,
- w 5 jednostkach samorządu terytorialnego członkowie komisji rewizyjnych (do których obowiązków należało prowadzenie kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez urząd i samorządowe jednostki organizacyjne) byli członkami komisji przetargowych powołanych do przeprowadzania postępowań w zakresie udzielenia zamówień publicznych.

Efekty finansowe kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli wyniosły łącznie 3.030.020,44 zł. Z ustaleń kontroli wynika, że z naruszeniem prawa dokonano wydatków na łączną kwotę 3.030.020,44 zł (w tym 3.015.020,44 zł przy udzielaniu zamówień publicznych). W wyniku kontroli NIK skierowała do Prokuratury jedno zawiadomienie popełnieniu przestępstwa a także skierowano do Przewodniczących Komisji Orzekających w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych 9 wniosków o ukaranie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź