Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 416 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 155002771
 

 
  Komunikat KR RIO w sprawie nowego systemu sprawozdawczości elektronicznej BeSTi@
Wysłany dnia 25 Lis, 2005 - 13:59 przez SlawekD Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Varia Szanowni Państwo,

Na przełomie 2005/2006 planowane jest nieodpłatne udostępnienie jednostkom samorządu terytorialnego nowego systemu informatycznego BeSTi@, który ma zastąpić BudzetST II. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają to oprogramowanie z MF za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
System informatyczny Be-STi@ powstaje w ramach projektu Phare PL2002/IB/FI/03. W porównaniu do BudzetST II znajduje się w nim wiele nowych funkcjonalności, które uwzględniają potrzeby jednostek samorządu terytorialnego.
Mnogość funkcji, w które wyposażono nowy system sprawia, że ma on szansę stać się skutecznym narzędziem do zarządzania finansami publicznymi w sektorze samorządowym dla JST, RIO oraz MF.
Co szczególnie ważne - nowy system udostępni również możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w sprawozdawczości budżetowej, gdyż pozwoli na wyeliminowanie uciążliwości wynikających z odręcznego podpisywania dokumentów papierowych. Mechanizm zaimplementowany w systemie Be-STi@ pozwoli na podpisanie nie tylko pojedynczego sprawozdania, ale również całego zestawu sprawozdań. Ponadto w przypadku zastosowania podpisu kwalifikowanego wyeliminuje konieczność składania dokumentów w wersji papierowej.


System będzie umożliwiał komunikację z systemami zewnętrznymi dzięki wbudowanym mechanizmom importu i eksportu danych. BeSTi@ będzie obsługiwała wczytywanie danych z plików XML w formacie, który zostanie opisany w publicznie dostępnej dokumentacji technicznej systemu. To oznacza m.in., że będzie możliwe wczytanie do nowego systemu danych sprawozdawczych z tych systemów FK, których twórcy udostępnią możliwość generowania danych zgodnie z tą dokumentacją.
Bardzo istotną cechą nowego systemu jest to, że dane udostępnione w każdym raporcie systemu można będzie zapisywać do pliku, w kilkunastu najpopularniejszych formatach. Ten fakt oraz różnorodność wbudowanych raportów, które w razie potrzeby będzie można modyfikować a także możliwość dołączania nowych własnych raportów oznacza, że system będzie można wykorzystywać nie tylko do obsługi sprawozdawczości czy planowania budżetów, ale również i do innych celów, na przykład przygotowania publikacji dokumentów na stronach własnego Biuletynu Informacji Publicznej, przygotowania elektronicznych wersji aktów prawa miejscowego do publikacji w dzienniku urzędowym województwa, itd.

Nowy system dla jednostek samorządu terytorialnego będzie podzielony na następujące moduły:
- uchwały
- sprawozdania
- raporty
- administracja
oraz „komunikacja” - moduł dedykowany wyłącznie do wymiany informacji.

Moduł „Sprawozdania”
Z merytorycznego punktu widzenia jest to najistotniejszy moduł systemu, który ma realizować główny cel projektu Phare. Moduł ten będzie zapewniał wszystkie możliwości oferowane dotychczas przez system BudzetST II tak w zakresie importu jak ręcznego wprowadzenia sprawozdań zbiorczych w okresach kwartalnych. Dodatkowo zostaną udostępnione następujące możliwości:
 • wprowadzanie sprawozdań jednostek organizacyjnych poprzez:
  • import utworzonego przez system finansowo-księgowy pliku o ustalonym formacie zgodnym z dokumentacją techniczną systemu BeSTi@ (w celu umożliwienia firmom komercyjnym dostosowania swoich produktów do wymagań systemu BeSTi@ format wymiany danych będzie powszechnie dostępny)
  • ręcznie na formatce ekranowej,

 • automatyczną agregację sprawozdań jednostkowych do sprawozdań zbiorczych,
 • wprowadzanie lub importowanie z innych systemów sprawozdań miesięcznych, pozostających wyłącznie w dyspozycji jednostki samorządowej,
 • sporządzania bilansów jednostkowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz bilansów łącznych jednostek organizacyjnych w podziale na formy prawne prowadzonej działalności,
 • sporządzania bilansu z wykonania budżetu oraz bilansu skonsolidowanego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż ani sprawozdania jednostkowe ani sprawozdania miesięczne nie będą przesyłane z JST do RIO lub MF. Pozostaną one do wyłącznego wykorzystania w jednostce samorządu terytorialnego.

Ważną zmianą będzie również wprowadzenie zasady sporządzania wszystkich sprawozdań z dokładnością prowadzenia ksiąg rachunkowych (czyli w złotych i groszach niezależnie od tego czy będzie to sprawozdanie jednostkowe, zbiorcze czy łączne)

Jednostki samorządowe, które zdecydują się na prowadzenie ewidencji danych z uchwał budżetowych, zmieniających oraz zarządzeń w nowym systemie Be-STi@ uzyskają możliwość automatycznego wypełnienia kolumn sprawozdawczości zawierających „Plan”. W połączeniu z możliwością importu informacji o wykonaniu z systemów finansowo-księgowych powinno to w bardzo znaczący sposób skrócić czas niezbędny do sporządzenia kompletu sprawozdań za dany okres sprawozdawczy.
Wszelkie informacje wprowadzone do tego modułu (miesięczne i kwartalne sprawozdania jednostkowe, miesięczne i kwartalne sprawozdania zbiorcze) będą dostępne dla dalszych analiz w dowolnie wybranych przez użytkownika przekrojach.

Moduł „Uchwały”
Moduł ten będzie dedykowany przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego. Intencją jego dołączenia było wspieranie zadań z zakresu planowania budżetowego, począwszy od etapu przygotowania projektu budżetu. Możliwe, acz nieobowiązkowe, będzie również przesyłanie przez jednostki samorządu terytorialnego do regionalnych izb obrachunkowych danych zawartych w załącznikach do uchwał oraz zarządzeń w sprawach budżetu i jego zmian.
Generalnie dane przekazane do RIO za pośrednictwem tego modułu nie będą przekazywane do Ministerstwa Finansów. Jedynym wyjątkiem będą dane zawarte w projektach budżetu jednostek samorządowych. Wynika to z konieczności wypełnienia pewnych luk informacyjnych w danych niezbędnych Ministerstwu Finansów do spełnienia wymogów EUROSTATu. Dokument ten (projekt budżetu lub budżet) będzie musiał zostać wprowadzony do systemu obligatoryjnie.

Główne cechy tego modułu to:
 1. bardzo duża elastyczność umożliwiająca praktycznie dowolne, ale zgodne z prawem ukształtowanie postaci i zawartości załączników do projektu budżetu, uchwały budżetowej oraz uchwał/zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu, planów finansowych i układów wykonawczych,
 2. wprowadzenie udogodnień przyspieszających pracę, w szczególności:
  1. gotowych do użycia „od ręki” wzorów/szablonów załączników planistycznych takich jak np. prognoza długu,
  2. mechanizmów przyspieszających opracowanie załączników do projektu budżetu na rok przyszły (takich jak plan dochodów, plan wydatków, itp.) na podstawie budżetu roku bieżącego,
 3. możliwość konstruowania projektu budżetu „od ogółu do szczegółu”- lub odwrotnie - w zależności od praktyki stosowanej w danej jednostce samorządu terytorialnego.

Ponadto w systemie zostaną zaimplementowane słowniki grup paragrafów w układzie niezbędnym do spełnienia wymogów określonych w art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Jednak każda jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła w ramach tak zdefiniowanych grup, dowolnie zwiększyć szczegółowość uchwalanego budżetu.
Wszelkie informacje planistyczne wprowadzone na formularzach będzie można wykorzystać we wszystkich analizach, co w połączeniu z możliwością zestawienia danych sprawozdawczych jednostek organizacyjnych, powinno „zbudować” bardzo silne narzędzie do zarządzania finansami publicznymi na poziomie każdej jst.

Dodatkowym elementem, który wzbogaca nowy system jest możliwość przechowywania w systemie nie tylko wybranych planistycznych danych finansowych, ale również wszelkich innych - załączników oraz treści samej uchwały - co pozwoli na stworzenie bezpiecznego elektronicznego archiwum podjętych przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego uchwał i zarządzeń w sprawie budżetu i jego zmian.

Podstawowe informacji techniczne
Dla poprawnego uruchomienia systemu BeSTi@ niezbędne będą:
- komputer na serwer bazy danych (który może pełnić jednocześnie funkcję stacji roboczej)
- łącze internetowe o przepustowości conajmniej 128 kbits (lub większej)

System ma możliwość pracy wielostanowiskowej z wykorzystaniem sieci LAN i protokołu TCP/IP. Nie będzie ograniczeń licencyjnych na ilość stacji roboczych. Do serwera bazy danych systemu BeSTi@ będzie również można podłączyć stacje robocze znajdujące się poza siedzibą urzędu (np. w szkołach, przedszkolach itd.) o ile stałe łącze do Internetu będzie spełniało dodatkowe wymagania co do przepustowości i stabilności.

Serwer bazy danych / stacja robocza

System operacyjny z rodziny MS Windows:
- Windows XP (zalecana)
- Windows 98 SE PL
- Windows 2000 server
- Windows 2000 pro
- Windows 2003 server
- Windows NT (SP 6)


Serwer bazy danych:
- MSDE 2000 lub wyższy (zostanie udostępniony na nośniku CD z wersją instalacyjną systemu BeSTi@)
- MS SQL Server 2000 lub wyższy

Wymagania sprzętowe:

MinimalneZalecane
ProcesorIntel Pentium 400MHz lub szybszyIntel Pentium 1GHz lub szybszy
RAM128 MB256 MB
HDD150 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
Karta grafikimin rozdzielczość 800x600 w 256 kolorachmin rozdzielczość 1024x768 (kolor 16 bit)


Uwaga:
Analogicznie jak w przypadku systemu BudzetST II komputer, na którym zostanie zainstalowany serwer bazy danych będzie można używać jako stacji roboczej.
Wówczas konieczne będzie zapewnienie dodatkowych 200 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym.

Ważne terminy

Grudzień 2005/Styczeń 2006r. udostępnienie wersji instalacyjnej nowego systemu BeSTi@
Styczeń/Luty 2006 r. przekazanie danych z projektów budżetów/uchwał budżetowych z JST -> RIO -> MF
Kwiecień 2006 r. PIERWSZE przekazanie danych sprawozdawczych za I kw 2006 r.
Uwaga:
Sprawozdania za IV kw 2005 r. będą sporządzane w programie BudzetST II !!
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź