Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 355 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 142351777
 

 
  Ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin
Wysłany dnia 23 Sie, 2006 - 13:30 przez SlawekD Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Pisma UOKIK    W dniu 24 sierpnia br. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017). Opracowane przez Ministerstwo Finansów, przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostało ono zatwierdzone przez Komisję Europejską, jako program pomocowy zgodny z prawem wspólnotowym, w dniu 11 maja br. Program ten umożliwi gminom udzielanie pomocy regionalnej w formie zwolnień z podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał podejmowanych w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), bez konieczności ich opiniowania przez Prezesa UOKiK oraz notyfikacji do Komisji Europejskiej. Z uwagi na zakaz określony w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), od dnia 1 stycznia 2005 r. gminy nie mogły przyjmować programów pomocy regionalnej.

   Dopuszczalne było przyjmowanie jedynie takich programów, które nie wymagały notyfikacji do Komisji Europejskiej, a więc programów pomocy de minimis oraz programów przewidujących udzielanie pomocy w ramach tzw. wyłączeń grupowych (np. pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorców oraz pomocy na zatrudnienie). Z chwilą wejścia w życie ww. rozporządzenia Rady Ministrów, każda opracowana przez gminę uchwała zgodna z jego przepisami (tj. odsyłająca do tego rozporządzenia), nie będzie już wymagała uzyskania opinii Prezesa UOKiK w trybie art. 12 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ani tym bardziej notyfikacji do Komisji Europejskiej. Co ważne, przedsiębiorcy chcący skorzystać z takiej pomocy będą musieli zgłosić właściwemu organowi podatkowemu, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zamiar korzystania z pomocy i od tego też momentu nabędą prawo do pomocy. Określenie trybu i formy takiego zgłoszenia, jak również terminu przewidzianego na zakończenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, pozostawiono jednostce samorządu terytorialnego do uregulowania w drodze uchwały rady gminy.

   Przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r., z uwagi na zmiany, jakie w zakresie pomocy regionalnej nastąpią od nowego roku (m.in. wejdą w życie nowe Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – 2013). Od tego też momentu wszelkie programy pomocowe będą musiały zostać dostosowane do nowych przepisów. Jednakże w przypadku uchwał rad gmin (wprowadzających zwolnienia z podatku od nieruchomości), które mają obowiązywać przez kilka lat, nabycie prawa do uzyskania pomocy przed końcem 2006 r. oznacza, iż gminy te będą mogły udzielać pomocy w tej formie i na warunkach określonych w uchwale - zgodnych z warunkami określonymi w rozporządzeniu - do końca obowiązywania aktu prawa miejscowego.

Co należy zrobić, aby skorzystać z programu pomocy regionalnej dla gmin?
  1. Gmina zainteresowana przystąpieniem do programu powinna podjąć stosowną uchwałę na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  2. Przyjęta przez gminę uchwała powinna zwierać odesłanie do warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017).
  3. Uchwała rady gminy może zawierać dodatkowe warunki dopuszczalności pomocy regionalnej, inne niż określone w ww. rozporządzeniu, jednakże nie mogą to być warunki sprzeczne z tymi, które określa rozporządzenie. Uchwała nie powinna również powielać warunków określonych w przedmiotowym rozporządzeniu.
  4. Uchwała rady gminy powinna określać tryb i formę zgłoszenia przez przedsiębiorcę zamiaru korzystania z pomocy, jak również termin zakończenia nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją.
  5. Zainteresowany przedsiębiorca, po wejściu w życie uchwały, jednakże przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, powinien dokonać zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu o zamiarze korzystania z pomocy, w trybie i formie określonymi uchwałą rady gminy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź