Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 221 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123797943
 

 
  Wykonywanie zadań przez organy zarządzające ruchem drogowym w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych.
Wysłany dnia 20 Maj, 2003 - 11:15 przez AnetaM Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W marcu 2003 r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli wykonywania zadań przez organy zarządzające ruchem drogowym w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych (Nr ewid. 5/2003)"

W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.


Wyniki kontroli wykazały, że wszystkie skontrolowane podmioty: Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad, marszałkowie województw, prezydenci miast na prawach powiatów i starostowie, nierzetelnie wykonywały obowiązki z zakresu zarządzania ruchem na drogach publicznych. NIK podobnie oceniła działalność Ministra Infrastruktury oraz wojewodów nadzorujących to zarządzanie.

Stwierdzono, że wszystkie organy zarządzające ruchem drogowym, w mniejszym lub większym stopniu, nie wykonywały wszystkich zadań określonych rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. Ustalono, że tylko na obszarze działania Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego, organizacja ruchu na wszystkich drogach wynikała z zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Tylko 26% podmiotów posiadało projekty organizacji ruchu spełniające wszystkie wymogi prawne.

Jedynie 32% skontrolowanych wypełniało obowiązek przeprowadzania kontroli realizacji zadań technicznych, określonych w zatwierdzonych projektach stałej organizacji ruchu, która powinna mieć miejsce w ciągu 14 dni od daty jej wprowadzenia. Kontrole prawidłowości zastosowania, wykonywania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, które powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 6 m-cy, wykonywało tylko 14% podmiotów, a 32% w ogóle ich nie przeprowadziło.

Na terenie działania 62% podmiotów zarządzających ruchem, istniejąca organizacja ruchu odbiegała od ustalonej w projektach lub jej elementy były niezgodne z prawem o ruchu drogowym lub rozporządzeniem MTiGM w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Tylko 36% podmiotów przeprowadzało obowiązkowe analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie jego bezpieczeństwa i efektywności.

Opisana wyżej sytuacja stwarza potencjalnie negatywne skutki dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ ustalana organizacja ruchu decyduje, wraz ze stanem technicznym drogi i zachowaniem kierowców, o jego bezpieczeństwie.

W zakresie obowiązków wojewodów i Ministra Infrastruktury, leży sporządzanie okresowych ocen organizacji ruchu w zakresie jego bezpieczeństwa, konieczności zapewnienia ruchu tranzytowego i zgodności z obowiązującym prawem. Kontrola wykazała, że tylko Wojewoda Podlaski wykonywał ten obowiązek rzetelnie, 8 wojewodów w ogóle go nie spełniało, a 3 – sporadycznie. Natomiast Minister Infrastruktury nie podejmował działań nadzorczych z własnej inicjatywy, opierając się na informacjach przekazywanych przez zarządzających ruchem i analizach innych jednostek.

Stan prawny w zakresie przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie jest do końca uregulowany. Od 3 lat istnieje luka prawna, do likwidacji której zobowiązany jest minister właściwy ds. transportu, obecnie Minister Infrastruktury. Nie wydano bowiem rozporządzenia określającego szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunki ich umieszczania na drogach. Tym samym, minister nie zapewnił warunków dla rzetelnego wykonywania zadań zarówno przez organy zarządzające ruchem drogowym jak i organy sprawujące nadzór nad tym zarządzaniem.

Ustalono także, iż tylko 42% organów zarządzających ruchem wykonywało zadania przy pomocy swoich urzędów. Większość podmiotów upoważniła do wykonywania swych zadań kierowników /dyrektorów/ zarządów dróg, mimo, że ustawodawca nie przewiduje takiej możliwości. Stan taki powoduje zatarcie różnic funkcjonalnych w kompetencjach tych organów i trudności w ustaleniu odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie ruchem na drogach, a tym samym za stan bezpieczeństwa tego ruchu.

Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości NIK skierowała pod adresem Ministra Infrastruktury stosowne wnioski legislacyjne i organizacyjne.

Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź