Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 207 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 123797334
 

 
  Gospodarka zasobami mieszkaniowymi gmin
Wysłany dnia 12 Sie, 2003 - 11:01 przez AnetaM Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Wyniki kontroli NIK W lipcu 2003 r. na stronach internetowych NIK w dziale "Wyniki kontroli" została opublikowana "Informacja o wynikach kontroli gospodarki zasobami mieszkaniowymi gmin (Nr ewid. 96/2003)".

W naszym serwisie prezentujemy skrót prasowy tej informacji natomiast pełny jej tekst można pobrać ze stron NIK.


Gminy nie w pełni wywiązywały się z ustawowych zadań w zakresie gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi – stwierdzają inspektorzy NIK. Niedostateczne w stosunku do potrzeb finansowanie przyspieszało degradację zasobów. Znaczna ich część nie miała uregulowanego stanu prawnego, co utrudniało racjonalną nimi gospodarkę.

Kontrolę planowaną, koordynowaną przez warszawską Delegaturę, Izba podjęła z inicjatywy własnej i przeprowadziła w okresie 9.08 – 31.12.2002 r. Objęto nią lata 2000 – 2001 i pierwszą połowę 2002 roku. Zbadano 20 urzędów gmin miejskich, 20 zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych i jeden gminny ośrodek pomocy społecznej pod kątem:
 • zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
 • zarządzania zasobami mieszkaniowymi gmin
 • stanu i utrzymania zasobów
 • finansowania i kosztów ich utrzymania.
Komunalne zasoby mieszkaniowe 20 skontrolowanych gmin ( 2621 budynków z 22.274 mieszkaniami) na koniec 2001 r. składały się w znaczącej części z budynków starych, pozbawionych niektórych instalacji i wymagających remontu.

Najważniejsze ustalenia kontroli:
 • 14 urzędów gmin nie posiadało wieloletniego programu gospodarowania zasobami; tylko w 4 z nich przygotowano projekty takich programów, a 2 posiadały strategię mieszkaniową;

 • 2 urzędy nie uchwaliły zasad wynajmowania lokali na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów;

 • Gminną substancją mieszkaniową zarządzały najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w 14 gminach, w tym także towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) - w 6 gminach. W pozostałych 6 gminach zasobami zarządzały zakłady budżetowe;

 • W 10 przypadkach przekazano spółkom prawa handlowego zasoby w zarząd z pominięciem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, co było niezgodne z ustawami o gospodarce komunalnej oraz gospodarce nieruchomościami;

 • Wszystkie zakłady budżetowe gospodarowały także budynkami, w których występowały wspólnoty mieszkaniowe, co naruszało przepisy ustawy o gospodarce komunalnej;

 • 16 zarządzających zasobami mieszkaniowymi nie posiadało pełnego rozeznania co do ich stanu technicznego. Nie przeprowadzano tam z wymaganą częstotliwością i zakresem obowiązkowych (rocznych i pięcioletnich) kontroli budynków, nieprawidłowo lub w ogóle nie prowadzono książek obiektów budowlanych, co nie pozwalało na określanie rzeczywistych potrzeb remontowych;

 • Inspektorzy NIK stwierdzili niewystarczający nadzór urzędów gminnych nad działalnością zarządców zasobami; kontrole gminne przeprowadzano rzadko i wycinkowo, lub nie dokonywano ich wcale;

 • W połowie skontrolowanych gmin część budynków nie miała uregulowanego stanu prawnego, a to utrudniało racjonalną gospodarkę zasobami;

 • Kontrola wykazała niedostateczne w stosunku do potrzeb finansowanie gospodarki mieszkaniowej; w 11 gminach wydatki na szeroko rozumianą sferę mieszkaniową były znacznie niższe niż czerpane z niej dochody, co przyspieszało degradację zasobów; inspektorzy stwierdzili wykonanie kapitalnych remontów jedynie w trzech budynkach oraz modernizację w 99 (w latach 2000 – 2001);

 • Wykryto wzrost zaległości w opłatach czynszu o prawie 16%, w tym zaległości większych niż trzymiesięczne o prawie 10%; liczba najemców zalegających z opłatami wzrosła o ponad 11%;
 • br>
 • W I półroczu ub. r. toczyły się 82 postępowania sądowe w związku z zaległościami czynszowymi; w 3 gminach stawki czynszu za lokale socjalne ustalano niezgodnie z przepisami; przekraczały one bowiem połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym;

 • 7 zarządców nie informowało w ogóle lub informowało nieterminowo organy przyznające dodatki mieszkaniowe o nieregulowaniu przez najemców należności czynszowych, wskutek czego organy przyznające dodatki nie dyscyplinowały niesolidnych lokatorów;

 • 12 gmin nie posiadało właściwego i pełnego rozeznania stanu własnych zasobów – liczby budynków i lokali oraz ich powierzchni, co skutkowało m.in. podawaniem nieprawdziwych danych do GUS. Było kilka przyczyn tego stanu rzeczy: nieuregulowany stan prawny części budynków, nierzetelnie prowadzona ewidencja przez zarządców, brak części książek obiektów budowlanych, zaliczanie przez gminy do ich zasobów budynków należących do Skarbu Państwa lub pozostających w tzw. zarządzie przymusowym;

 • Spośród 6 TBS zarządzających zasobami mieszkaniowymi tylko 1 ( w Ciechanowie) zajmowało się budową mieszkań na wynajem, czyli wypełniało swoje podstawowe zadanie;

 • Gminy nie wyodrębniały w sposób trwały mieszkań socjalnych z zasobów, którymi zarządzały - nie były zatem w pełni przygotowane do realizacji obowiązku zapewnienia lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich mocą wyroków sądowych. Konsekwencją tego będą wypłaty odszkodowań właścicielom lokali (osobom fizycznym i prawnym), w których zamieszkują uprawnieni do lokali socjalnych.
Najwyższa Izba Kontroli uznaje za konieczne, aby gminy m.in.
 1. zadbały o pełne rozeznanie stanu technicznego zasobów i zintensyfikowały działania zapobiegające postępującej ich dekapitalizacji;

 2. zwiększyły skuteczność windykacji zaległych czynszów;

 3. zwiększyły nadzór nad wykorzystaniem pomocy finansowej państwa i samorządów gminnych w postaci dodatków mieszkaniowych.
Izba sformułowała dwa wnioski o zmianę obowiązującego prawa. Z inicjatywą w tej kwestii powinien wystąpić prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Notatka: Informacja pochodzi z serwisu internetowego Najwyższej Izby Kontroli http://www.nik.gov.pl
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź