Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 144 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 127567991
 

 
  Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 27 lutego 2009 r.
Wysłany dnia 27 Lut, 2009 - 10:06 przez SlawekD Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  KR RIO
Stanowisko
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
z dnia 27 lutego 2009 r.


dotyczące Uchwały organu stanowiącego jako ewentualnego warunku
wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójta, burmistrza, prezydenta…


Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458) pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze (…) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Wynagrodzenie wójta, burmistrza, prezydenta, starosty oraz marszałka województwa ustalane jest, zgodnie z art. art. 8-10 ustawy o pracownikach samorządowych, odpowiednio przez radę gminy, miasta, powiatu oraz sejmik województwa w drodze uchwały. Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów ( …) określają natomiast przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr 160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami).

Konsekwencją spełnienia warunków określonych w przepisach ww. ustawy, a dotyczących, generalnie rzecz biorąc, czasu pracy, jaki pracownik przepracował u danego pracodawcy w ciągu całego roku kalendarzowego - jest nabycie po stronie pracownika ( w tym przypadku wójta, burmistrza, prezydenta …) - z mocy prawa - roszczenia dotyczącego zapłaty świadczenia, w postaci dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Skoro roszczenie to powstaje z mocy prawa - ewentualna uchwała rady gminy nie ma w omawianym przypadku charakteru konstytutywnego, nie kreuje bowiem nowej rzeczywistości normatywnej, jej podjęcie przez organ stanowiący nie tworzy, nie zmienia, ani nie znosi uprawnienia adresata - wójta, burmistrza, prezydenta (…) do dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zaspokojenie roszczenia pracownika powstającego z mocy przepisów ustawy i w wysokości przez te przepisy ustalonej następuje bowiem niezależnie od woli pracodawcy. Tym samym można przyjąć, że „przyznanie” dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym stwierdzenie zajścia przesłanek skutkujących nabyciem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - po stronie pracownika (wójta, burmistrza, prezydenta …) prawa do wypłaty tego wynagrodzenia - jest czynnością niejako „techniczną” i nie wymaga podjęcia uchwały przez organ stanowiący.
Podjęta przez organ stanowiący uchwała może mieć wyłącznie charakter deklaratoryjny, a więc potwierdzać spełnienie przez wójta, burmistrza, prezydenta (…) przesłanek warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź