Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 139 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 127411366
 

 
  Stanowisko KR RIO w sprawie rodzajów uchwał jst, dla których właściwym organem nadzoru są kolegia rio
Wysłany dnia 27 Maj, 2003 - 14:09 przez SlawekD Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  KR RIO Krajowa Rada
Regionalnych Izb ObrachunkowychStanowisko
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
w sprawie rodzajów uchwał jednostek samorządu terytorialnego,
dla których właściwym organem nadzoru są kolegia regionalnych
izb obrachunkowych

podjęte dnia 30 marca 2000 rokuUstawą z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (DzU nr 12, poz. 136) zmieniony został art. 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, określający zakres podmiotowy
i przedmiotowy nadzoru regionalnych izb obrachunkowych.

I. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przyjęła następujące stanowisko w sprawie w sprawie rodzajów uchwał jednostek samorządu terytorialnego, dla których właściwym organem nadzoru są regionalne izby obrachunkowe:

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych rekomenduje kolegiom regionalnych izb obrachunkowych wymienione poniżej rodzaje uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego jako objęte nadzorem z art. 11 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych:


 1. Budżet:

  • uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu i uchwały w sprawie jej zmian;
  • uchwały budżetowe i ich zmiany;
  • uchwały w sprawie upoważnienia zarządu gminy do dokonywania zmian w budżecie;
  • uchwały w sprawie ustalania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
  • uchwały w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych.


 2. Zobowiązania:

  • uchwały w sprawie emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd;
  • uchwały w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy;
  • uchwały określające wysokość sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
  • uchwały ustalające maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych przez zarząd w roku budżetowym.


 3. Dotacje:

  • uchwały ustalające stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych;
  • uchwały określające tryb udzielania dotacji, sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli zleconego zadania;
  • uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych, dla których organem założycielskim nie są jednostki samorządu terytorialnego;
  • uchwały określające szczegółowe zasady udzielania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom szkolno-wychowawczym.


 4. Podatki i opłaty lokalne:

  • uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla wymiaru podatku rolnego;
  • uchwały określające tryb i szczegółowe warunki zwolnienia z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej;
  • uchwały wprowadzające inne niż ustawowe zwolnienia w podatku rolnym;
  • uchwały wprowadzające inne niż ustawowe zwolnienia w podatku leśnym;
  • uchwały określające wysokość stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku;
  • uchwały określające wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku;
  • uchwały określające wysokość stawek podatku od posiadania psów i określające zasady ustalania poboru i terminu płatności podatku oraz wprowadzające zwolnienia w tym podatku;
  • uchwały określające zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności, wysokość stawek i zwolnień z opłat:

   1. targowej,
   2. miejscowej,
   3. administracyjnej;

  • uchwały zarządzające pobór ww. podatków i opłat w drodze inkasa, określające inkasentów i ich wynagrodzenie;
  • uchwały wprowadzające opłaty prolongacyjne, o których mowa w ustawie "Ordynacja podatkowa".

 5. Uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu.

II. Krajowa Rada stoi na stanowisku, że nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych podlegają także inne uchwały, o ile normują zagadnienia, które powinny znaleźć się w uchwałach wymienionych w punkcie I.

III. Niniejsze stanowisko, nie naruszając ustawowej niezawisłości kolegium
w ustalaniu właściwości przedmiotowej, ma ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego wywiązanie się z obowiązku przekazywania uchwał właściwym organom nadzoru.

Przewodniczący Krajowej Rady

Regionalnych Izb Obrachunkowych

/-/

dr Bogdan Cybulski

 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź