Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 410 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 155004865
 

 
  Varia Pismo do MAC KRRIO-WA-0100/ 96/Ł/2012-2

Pełny tekst pisma dostępny jest tutaj 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 02 Sty, 2013 - 11:53 (16675 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Informacja o budżetach JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 uofp

Szanowni Państwo,
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawia opracowanie pt. "Wstępna informacja o wykonaniu budżetów JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych".


>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 05 Mar, 2010 - 16:08 (15369 Odsłon)
Czytaj więcej... (3704 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Badanie dotyczące podatków i opłat lokalnych

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uprzejmie informuje, że na stronach internetowych poszczególnych izb zamieszczony zostanie program do wypełnienia Ankiety w sprawie podatków i opłat lokalnych wraz z Instrukcją do wypełnienia Ankiety.

Ankietę należy wypełnić przy pomocy programu InformacjaMF.exe, natomiast plik wynikowy o nazwie InfoMF*.imf prosimy przesłać do poszczególnych izb do dnia

24 października 2008 roku

 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 19 Wrz, 2008 - 11:26 (10947 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Komunikat KR RIO w sprawie nowego systemu sprawozdawczości elektronicznej BeSTi@

Szanowni Państwo,

Na przełomie 2005/2006 planowane jest nieodpłatne udostępnienie jednostkom samorządu terytorialnego nowego systemu informatycznego BeSTi@, który ma zastąpić BudzetST II. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają to oprogramowanie z MF za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
System informatyczny Be-STi@ powstaje w ramach projektu Phare PL2002/IB/FI/03. W porównaniu do BudzetST II znajduje się w nim wiele nowych funkcjonalności, które uwzględniają potrzeby jednostek samorządu terytorialnego.
Mnogość funkcji, w które wyposażono nowy system sprawia, że ma on szansę stać się skutecznym narzędziem do zarządzania finansami publicznymi w sektorze samorządowym dla JST, RIO oraz MF.
Co szczególnie ważne - nowy system udostępni również możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w sprawozdawczości budżetowej, gdyż pozwoli na wyeliminowanie uciążliwości wynikających z odręcznego podpisywania dokumentów papierowych. Mechanizm zaimplementowany w systemie Be-STi@ pozwoli na podpisanie nie tylko pojedynczego sprawozdania, ale również całego zestawu sprawozdań. Ponadto w przypadku zastosowania podpisu kwalifikowanego wyeliminuje konieczność składania dokumentów w wersji papierowej.>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 25 Lis, 2005 - 13:59 (20332 Odsłon)
Czytaj więcej... (9754 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Wystąpienie Prezesa RIO we Wrocławiu - VI Dolnośląskie Forum Samorządowe

Wystąpienie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
(Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych),
dr Bogdan Cybulski

Korzystając z obecności na VI Dolnośląskim Forum Samorządowym w Kudowie Zdroju Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pan Prezes przedstawił dwa zagadnienia:
  • miejsce RIO w systemie pozyskiwania i kontrolowania środków finansowych z Unii Europejskiej
  • finansowanie programów związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych ze środków publicznych.

Przedstawił także najnowszą informację o dochodach, wydatkach i zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego regionu Dolny Śląsk w latach 2001-2005.

Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj


 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 25 Mar, 2005 - 09:35 (11955 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Informacja o wolnych miejscach na szkolenie z audytu wewnętrznego

Warszawa, 2005.01.19


MINISTERSTWO FINANSÓW
Główny Inspektor
Audytu Wewnętrznego

Augustyn Kubik

KF/4095/796/PW/2005


Panie, Panowie
Dyrektorzy Generalni / Kierownicy
i Audytorzy Wewnętrzni
Jednostek Sektora Finansów Publicznych *Szanowni Państwo,

Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, w ramach Projektu Phare 2002 „Wzmocnienie Publicznej Wewnętrznej Kontroli Finansowej”, organizuje szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego dla audytorów zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.
Pismem z dnia 22 grudnia 2004 roku, znak: KF/4095/5734/MK/2004 zwrócono się do 975 jednostek sektora finansów publicznych z informacją dotyczącą ww. szkolenia wraz z prośbą o zgłaszanie przez Dyrektorów Generalnych / Kierowników jednostek kandydatów do wzięcia udziału w przedmiotowym szkoleniu.
Do dnia 17 stycznia 2005 roku wpłynęły zgłoszenia 843 kandydatów, z czego 740 osób w pełni spełnia wymogi kwalifikacyjne (w tym: zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych według stanu na 1 stycznia 2005 roku oraz posiadanie zaświadczenia Ministra Finansów o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego).

Ze względu na duże zainteresowanie programem szkoleniowym Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego podjął kroki zmierzające do zwiększenia liczby miejsc do 1100, co umożliwi przeszkolenie dodatkowo 360 osób.


>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 27 Sty, 2005 - 14:36 (12363 Odsłon)
Czytaj więcej... (2674 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Nowy Projekt PHARE usprawni zarządzanie finansami publicznymi

W dniu 20 stycznia 2004 r. odbyła się uroczysta inauguracja prac w ramach projektu twinningowego PHARE 2002/000.580.01.09 "Jednolity system zarządzania finansami publicznymi". Ze strony polskiej spotkaniu przewodniczył Pan Jacek Uczkiewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach porozumienia bliźniaczego notyfikowanego w grudniu 2003 roku. Partnerem twinningowym Ministerstwa Finansów jest Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francji.

Celem projektu jest dostarczenie polskiej administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie środkami publicznymi skutecznych i rzetelnych narzędzi do sterowania i monitoringu, jak również systemu informacji o finansach publicznych, poprzez rozwinięcie funkcji planowania, sprawozdawczości i monitoringu.

Notatka: Informację zaczerpnięto z serwisu Ministerstwa Finansów
>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 22 Sty, 2004 - 11:27 (11294 Odsłon)
Czytaj więcej... (2994 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Polityka energetyczna a zadania gmin w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Artykuł Witolda Kępy i Małgorzaty Góreckiej-Wszytko z Urzędu Regulacji Energetyki poświęcony problematyce polityki energetycznej gmin.

Notatka: Materiał przekazany do publikacji przez Środkowozachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Łodzi.
Kliknij tutaj aby przejść do stron WWW Urzędu Regulacji Energetyki

>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 08 Gru, 2003 - 10:38 (16049 Odsłon)
Czytaj więcej... (14378 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Monografia: Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych podejmując decyzję o wydaniu monografii o regionalnych izbach obrachunkowych w Polsce uznała, że dziesięcioletnia działalność izb zasługuje na możliwie szerokie zaprezentowanie. Regionalne izby obrachunkowe stały się drugim, obok Najwyższej Izby Kontroli, państwowym organem kontroli o tak szeroko zakrojonych kompetencjach przedmiotowych i podmiotowych. Są także organami nadzoru, wypełniającymi swoje zadania ustawowe wobec około trzech tysięcy jednostek samorządu terytorialnego, wielu tysięcy samorządowych jednostek organizacyjnych, związków komunalnych oraz innych podmiotów korzystających z dotacji samorządowych. Znaczenie regionalnych izb obrachunkowych zostało dostrzeżone przez Zgromadzenie Konstytucyjne i - w efekcie - od 1997r. znajdują się one wśród tzw. organów konstytucyjnych państwa.>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 30 Cze, 2003 - 10:08 (13302 Odsłon)
Czytaj więcej... (1147 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Stanowisko KR RIO w sprawie niezbędnych zmian w ustawie o finansach publicznychStanowisko
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 21 maja 2003 roku

w sprawie niezbędnych zmian w ustawie o finansach publicznych związanych z pozyskiwaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego   Aktualne rozwiązania prawne ograniczają możliwości pozyskiwania zagranicznych środków pomocowych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym niepodlegających zwrotowi środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej, a także środków stanowiących refundację poniesionych nakładów inwestycyjnych. Jednostki samorządu terytorialnego - jako beneficjenci środków pomocowych - są zobowiązane do wprowadzenia do budżetu zadań, których realizacja ma być objęta środkami pomocowymi, już na etapie ubiegania się o te środki. Przy obowiązującym stanie prawnym sztuczną barierą - zdaniem KRRIO - są postanowienia art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych.>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 29 Maj, 2003 - 11:17 (14358 Odsłon)
Czytaj więcej... (8501 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Programy pomocowe - ich treść i charakterystyka prawna

WOJCIECH LACHIEWICZPROGRAMY POMOCOWE - ICH TREŚĆ I CHARAKTERYSTYKA PRAWNA

I. Program pomocowy i pomoc programowa
II. Program pomocowy – jako dokument prawny
III.Zakres mocy obowiązującej programu
IV. Szczególne przepisy o udzielaniu pomocy przed notyfikacją projektu programu pomocowego z art. 52
V. Właściwość organów


Programy pomocowe są wygodnym instrumentem zapewniającym przejrzystość udzielanej pomocy oraz wymuszającym przesymulowanie plusów i minusów jej wpływu na zjawiska rynkowe. Od samorządu zależeć będzie czy pomoc udzieli w ramach łącznie zaopiniowanej pomocy programowej, czy zda się na notyfikację każdej pomocy indywidualnej. Tak w pierwszym, jak i w drugim przypadku jej udzielanie uzależnione będzie od pozytywnej opinii UOKiK, a po akcesji od zgody Komisji Europejskiej. Wybór należy zatem do samorządu posługującego się długofalową polityką kształtowania swoich finansów i majątku publicznego, którymi włada w niesprzyjających dla pomocy przedsiębiorcom czasach kryzysu finansowego.

Notatka: Powyższy tekst został zgłoszony do publikacji w Redakcji "Samorządu Terytorialnego".
Artykuł opublikowany za wiedzą i zgodą autora.

>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez SlawekD opublikowane 17 Kwi, 2003 - 14:21 (16415 Odsłon)
Czytaj więcej... (37834 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Problemy rachunkowości budżetowej - zaangażowanie.

Jednym z najnowszych problemów praktyki rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w Polsce jest nowa kategoria ekonomiczna - "zaangażowanie".
Pojawia się bowiem pytanie:
co to jest zaangażowanie, skoro ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych w artykule 14 ustęp 2 punkt 2 jedynie wspomina o zaangażowaniu środków, a w znowelizowanej ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, w artykule 3 ustawy zawierającym definicje podstawowych kategorii oraz w pozostałych przepisach ustawy o rachunkowości - zaangażowanie nie jest ani wymienione, ani zdefiniowane..... .
Gorąca dyskusja przeprowadzona na FORUM "Sprawozdawczość" --> "Problemy merytoryczne" pod tematem "Sprawozdawczość") świadczy o pilnej potrzebie rozwiązania tego problemu przez Resort Finansów.


Tomasz Wojtania
Niezależny konsultant,
autor podręcznika "Podstawy Rachunkowości Budżetowej"
oraz kilkudziesięciu publikacji w "Rachunkowości Budżetowej"


Notatka: Powyższy tekst jest wyłącznie wyrazem opinii autora i nie może być traktwoany jako stanowisko Regionalnych Izb Obrachunkowych w prezentowanych sprawach.

Poniżej zamieszczamy link do wspomnianej przez autora dyskusji na forum: kliknij aby przejść do forum dyskusyjnego

Jednocześnie zapraszamy do wymiany poglądów przy użyciu mechanizmu komentarzy do niniejszego artykułu.

Adam Głębski
webmaster

>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez wojtania opublikowane 05 Mar, 2003 - 13:57 (17252 Odsłon)
Czytaj więcej... (18186 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - JAKO FORMA UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZEDSIĘBIORCOM (Wybrane problemy stosowania prawa).

BARBARA FABIN, WOJCIECH LACHIEWICZ

ULGI I ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - JAKO FORMA UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZEDSIĘBIORCOM
(Wybrane problemy stosowania prawa).


Podatkiem, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jest publicznoprawne, nieodpłatne oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy prawa podatkowego. Jeśli podatnikiem jest przedsiębiorca, to podatek może stawać się narzędziem pomocy publicznej, jaką władze mogą przyznawać przedsiębiorcom. Przy obecnym stanie prawa podatkowego pomoc publiczna dla przedsiębiorców dokonuje się przede wszystkim drogą sięgania przez organy podatkowe po kompetencje uznaniowe przewidziane w ustawie - Ordynacja podatkowa. W ten sposób organ podatkowy ma możność zwolnić przedsiębiorcę z zapłaty części podatku, rozłożyć należność na raty, albo przesunąć termin płatności. Gdy idzie natomiast o pomoc publiczną udzielaną bezpośrednio i wprost na podstawie przepisów ustaw materialnego prawa podatkowego, to przy obecnym stanie prawnym w zasadzie jest ona możliwa na gruncie podatku od nieruchomości. Stąd bierze się wielkie zainteresowanie przedsiębiorców tego rodzaju pomocą i pojawianie się związanych z nią uchwał gminnego prawa podatkowego.

W niniejszym opracowaniu omówione zostaną przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości na styku z ustawą o pomocy publicznej, a to przede wszystkim pod kątem oceny tego - na ile na gruncie podatku od nieruchomości możliwym jest funkcjonowanie ulg i zwolnień stanowiących pomoc publiczną dla przedsiębiorców ?
Zamiarem autorów artykułu jest również zasygnalizowanie licznych problemów, jakie na gruncie wyżej wymienionych ustaw powstają w sytuacji, gdy gmina udziela przedsiębiorcom subsydia podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości.


Notatka: Biuletyn RIO w Krakowie "Correcta" nr 4 z 2002 r.

>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez w_lachiewicz opublikowane 12 Lis, 2002 - 16:15 (22990 Odsłon)
Czytaj więcej... (73786 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Varia Problemy rachunkowości budżetowej - kreatywna księgowość w budżecie państwa oraz w budżetach jst

Sz. P. Prezesi Regionalnych Izb Obrachunkowych w Polsce

Stawiam pytanie:
"Skoro rady JST uchwalają wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych to dlaczego JST zmuszane są do wykazywania kosztów w sprawozdaniu RB 30, 31, 33 ?

Kolejny przedstawiany przeze mnie problem dotyczy jakości budżetu i jakości sprawozdań budżetowych.

Mam nadzieję, że załączone poniżej moje opracowanie zainspiruje Państwa do wymiany poglądów.
Liczę na Państwa komentarze.

Łączę wyrazy szacunku,
Tomasz Wojtania


Notatka: Pytanie zostało skierowane do Regionalnych Izb Obrachunkowych przez Pana Tomasza Wojtanię.
>>> więcej ...
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 06 Lis, 2002 - 10:55 (14849 Odsłon)
Czytaj więcej... (25558 bajtów więcej) Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź