Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 424 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 174903291
 

 
 

 KR RIO
Lista tytułów artykułów publikowanych w temacie
"KR RIO"
 
Regulamin KR RIO
Stanowisko KR RIO w sprawie rodzajów uchwał jst, dla których właściwym organem nadzoru są kolegia rio
Sprawozdania KR RIO z działalności rio i wykonywania budżetu przez jst
Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe
Stanowisko KR RIO w sprawie uprawnień burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika gminy do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r. oraz 2004 r.
Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Pomoc publiczna - sprawozdawczość
Informacja Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
Informacja przedstawiona przez Przewodniczącego KR RIO w dniu 27 lutego 2008 r.
Stanowisko KR RIO z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie finansowania oświetlenia dróg publicznych
Stanowisko KR RIO z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zadłużenia SP ZOZ
Opracowanie "Informacja o wynikach kontroli gospodarki finansowej związków międzygminnych"
Pismo MF w sprawie art. 170 ustawy o finansach publicznych - wyłączenia z limitu zadłużenia.
Uwagi do projektu ustawy u.f.p. i do projektu ustawy Przepisy wprowadzające u.f.p.
WNIOSKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Projekt ustawy o finansach publicznych i przepisów wprowadzających (7 października 2008r.)
Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 27 lutego 2009 r.
Pismo Przewodniczącego KR RIO z dnia 19.03. 2009 r. (sygn. akt KRRIO- WA/ 0100/Ł/ 16 /0-2)
Realizacja dochodów z mienia gminy za lata 2006 - 2007
INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA LATA 2006 - 2007
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2006 r. (sygn. akt DE-3-AR/JD-339-10/2006)
Stanowisko KRRIO w sprawie finansowania instytucji kultury przez jst w formie dotacji celowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Regulamin KR RIO - tekst jednolity z dnia18 listopada 2009 r.
Konferencja "Przyszłość finansów samorządów - dylematy i wyzwania"
Realizacja podstawowych zadań przez gminy i związki komunalne w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach
Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Stanowisko KR RIO w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami fumkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty
VII Konferencja Finansów Komunalnych: 8-9 czerwca 2015 r.
Stanowisko KRRIO z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjmowania przez jst w depozyt wolnych środków
Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "Dochody z mienia z umów cywilnoprawnych w jednostkach samorządu terytorialnego"
Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MIENIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"
Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "PRZETARGI NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2013 - 2015"
Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "DOCHODY Z MIENIA WYNIKAJĄCE Z NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2014 - 2015"
Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "Dotacje celowe na referenda, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r."
Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "Kontrola zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego"
25 lat regionalnych izb obrachunkowych
Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I ICH PRZEZNACZENIE W LATACH 2016 - 2017"

[ Powrót ]

 
 


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź