Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 411 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 155004585
 

 
 

 Wyniki kontroli NIK
Lista tytułów artykułów publikowanych w temacie
"Wyniki kontroli NIK"
 
Realizacja inwestycji własnych przez jednostki samorządowe
Przygotowanie jednostek sektora publicznego do wykorzystania pomocy finansowej UE w ramach Programu ISPA w obszarze ochrony środowiska w latach 1999 - I półrocze 2002
Realizacja obowiązku szkolnego
Wykonywanie zadań przez organy zarządzające ruchem drogowym w zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych.
Gospodarowanie nieruchomościami w gminach o walorach turystycznych.
Gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi
Zarządzanie środkami Phare w ramach Funduszu Małych Projektów przez stowarzyszenia samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2002 r.
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego tworzących Związek Komunalny m.st. Warszawa, miasta stołecznego Warszawy i powiatu warszawskiego.
Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości przez gminy
Wdrożenie i funkcjonowanie w urzędach pracy i jednostkach pomocy społecznej systemów informatycznych, utworzonych w ramach Projektu ALSO.
Finansowanie i dostęp do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach wysokospecjalistycznych procedur medycznych.
Wykonywanie publicznych usług w transporcie.
Zaopatrzenie w wodę ludności aglomeracji miejskich
Wykorzystanie funduszy za płatne parkowanie na drogach publicznych
Prawidłowość działania organów rejestrujących
Realizacja nadzoru administracji nad eksploatacją kruszywa naturalnego
Kontrola w zakresie prawidłowości wydawania pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych.
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego.
Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości
Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego
Realizacja programu regionalnego PILICA
Ustalanie i egzekwowanie przez gminy opłaty adiacenckiej
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi gmin
Funkcjonowanie wewnętrznej kontroli finansowej środków z Unii Europejskiej
Realizacja inwestycji wieloletnich przez jednostki samorządu terytorialnego północno-zachodniej części Polski przejętych z dniem 1 stycznia 1999r.
Udzielanie przez urzędy gmin z terenu woj. podlaskiego zamówień publicznych
Łączenie zatrudnienia w wybranych urzędach administracji publicznej z wykonywaniem działalności usługowej.
Informacja o wynikach kontroli zbywania nieruchomości komunalnych przez gminy
Wykorzystanie środków publicznych w dziedzinie kultury przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych
Organizacja oraz finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Kontrola gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi i efektywności zarządzania tymi lokalami.
Kontrole NIK dotyczące samorządów lokalnych w lipcu i sierpniu 2004 r.
Kontrola zasięgu wychowania przedszkolnego.
Kontrola funkcjonowania szkół mniejszości narodowych i etnicznych
Kontrola gospodarowania przez starostów nieruchomościami Skarbu Państwa
Kontrola organizacji i warunków realizacji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie woj. łódzkiego
Kontrola wykorzystania środków publicznych na szkolnictwo artystyczne
Kontrola realizacji inwestycji położonych wokół miast w woj. podlaskim
Kontrola warunków nauczania języków obcych w szkołach publicznych
Obrót nieruchomościami gruntowymi realizowany przez gminy o walorach turystycznych w woj.warmińsko-mazurskim w latach 2002-2004
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości przestrzegania przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową
Kontrola działania organów samorządów gminnych w sprawach likwidacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w roku 2004
Kontrola w zakresie lokalizacji dużych obiektów handlowych (super- i hipermarketów) w woj. małopolskim
Kontrola powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2004 r.
Kontrola wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Kontrola wykonania planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograf
Kontrola realizacji Ramowych Programów Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
Kontrola używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej
Kontrola realizacji przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich
Prawidłowość udzielania i rozliczania przez j.s.t. dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

[ Powrót ]

 
 


 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź